Рампа за плажен автомобил

  • Beach car ramp

    Рампа за плажен автомобил

    Технологията с двойно съединение позволява на потребителя да се сгъне първо и след това да завърти рампата до размер, достатъчен за опаковане в тясно пространство.
    Двойна връзка за опаковане: Технологията за двойно съединение позволява на потребителя да сгъне първо и след това да завърти рампата до размер, достатъчен за опаковане в тясно пространство, например под ATV или зад седалка на камион. Тези рампи решават проблема със съхранението и са подходящи за пространства, които не могат да бъдат постигнати чрез обикновени рампи.